nước uống tinh khiết (DUNG TÍCH 0.5 LÍT )

- Thùng : 24 chai
- Kích thước: 370 x 255 x 230
- Trọng lượng:  11kg
- Thời gian chuyển hàng : 1-2 Ngày

18803545

1024107

Bình chọn

SA-005 (DUNG TÍCH 18.9 LÍT)

Thời gian chuyển hang 1 - 2 ngày

1910961

21965

Bình chọn

SA-005 (BƠM ĐIỆN)

ĐẦU BƠM ĐIỆN SỬ DỤNG CHO BÌNH 5 GALLON SA
-Các chi tiết: Bộ phận đầu bơm và vòi, ống vòi, dây cắm điện
-Thời gian chuyển hàng : 1-2 Ngày

1103140

14515

Bình chọn