THƯƠNG VỤ ÚC (AUSTRADE)

5B TÔN ĐỨC THẮNG (THE LANDMARK LẦU 5), P.BN, Q.1, TP. HCM

+84(08)8299387    Fax: +84(08)8291656

jeff.turner@austrade.gov.au

www.austrade.gov.au

Thông tin khác